กิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2561
30 พฤศจิกายน 2018
รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี และเปิดนิทรรศการสัปดาห์สุขภาพจิต ประจำปี 2561
30 พฤศจิกายน 2018

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ นำทีมบุคลากรร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยเชิญชวนสวมเสื้อโครงการหมอชวนวิ่ง และรับทีมนักวิ่งส่งมอบคฑาแพทยสภา ณ บริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (เส้นสายเอเซีย) ถึงจังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน ให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ