รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง
30 พฤศจิกายน 2018
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2561
25 ธันวาคม 2018

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี และเปิดนิทรรศการสัปดาห์สุขภาพจิต ประจำปี 2561

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นพ.ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร ต้อนรับนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้บริหารฯ พิธีเปิดนิทรรศการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2561 “เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี” กิจกรรมทำแบบทดสอบ Check list ติดเกม ให้ความรู้เรื่องโรคติดเกมและสุขภาพจิตทั่วไป และร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2561 ณ วัดท่าตะโก (ม) อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์