0034_0
ทีม MCATT และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ลงพื้นที่ดูแลประชาชนในการเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการฯ
29 พฤศจิกายน 2017
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 2 อัตรา
5 กุมภาพันธ์ 2018
สภาเช้า เรื่องเล่าในองค์กร ครั้งที่ 1

สภาเช้า เรื่องเล่าในองค์กร ครั้งที่ 1

นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ.รองผู้อำนวยการทั้ง 5 ท่าน ,หัวหน้าฝ่ายแผนงานและนโยบาย,หัวหน้าฝ่ายการเงินและพัสดุ พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม “สภาเช้า เรื่องเล่าในองค์กร ครั้งที่ 1” วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานต่อไป ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์