โครงการสัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์
โครงการสัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์
29 พฤศจิกายน 2017
0034_0
ทีม MCATT และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ลงพื้นที่ดูแลประชาชนในการเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการฯ
29 พฤศจิกายน 2017
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ และต้อนรับ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมชมกิจกรรมนิทรรศการหน่วยงานต่างๆ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดหัวพลวง อ.ท่าตะโก
จ.นครสวรรค์