ทีม MCATT และจิตอาสา ลงพื้นที่ดูแลเยียวยาจิตใจประชาชน
ทีมปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจและจิตอาสา ลงพื้นที่ดูแลเยียวยาจิตใจประชาชน
31 ตุลาคม 2017
โครงการสัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์
โครงการสัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์
29 พฤศจิกายน 2017
สัปดาห์สุขภาพจิต_2560

สัปดาห์สุขภาพจิต_2560

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน “ซึมเศร้า เราคุยกันได้” ประจำปี 2560 ซึ่งมีกิจกรรม การจัดนิทรรศการและบุคลากรให้ความรู้แก่ผู้รับบริการภายในโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ในวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2560 , กิจกรรมตลาดนัด เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ บริเวณข้างตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ โดย นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ในวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2560 และจากนั้นเป็นประธานเปิดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชน กิจกรรมภายนอกโรงพยาบาล ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะวอล์ค สาขานครสวรรค์ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับบริการ ประชาชน และบุคลากร สร้างความตระหนักรู้ เกิดความเข้าใจและนำความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าไปใช้ในการดูแลตนเอง และครอบครัวได้อย่างเหมาะสม