โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์
29 พฤศจิกายน 2017
สภาเช้า เรื่องเล่าในองค์กร ครั้งที่ 1
กิจกรรม “สภาเช้า เรื่องเล่าในองค์กร ครั้งที่ 1”
30 พฤศจิกายน 2017
0034_0

ทีม MCATT หรือ ทีมปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ลงพื้นที่ดูแลประชาชนในการเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการฯ วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานครฯ