กิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง
กิจกกรมปลูกต้นดาวเรืองและแปรเป็นรูปเลข9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
30 ตุลาคม 2017
20171003_๑๗๑๐๐๓_0110
บุคลากรโรงพยาบาลกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
31 ตุลาคม 2017
พิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย

พิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์,นางสิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย สมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการใหม่ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์