ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
25 ตุลาคม 2017
พิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย
พิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย สมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
30 ตุลาคม 2017
กิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง

กิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง

นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราช ร่วมปลูกต้นดาวเรืองและแปรเป็นรูปเลข9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ สนามหน้าตึกอำนวยการ และบริเวณรอบโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์