ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา และนักกิจกรรมบำบัด
14 กันยายน 2017
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
25 ตุลาคม 2017
ฉลองครบรอบ 20 ปี รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ

ทำบุญครบรอบ 20 ปี รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ

นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดโรงพยาบาลฯ ครบรอบ 20 ปี วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์