ฉลองครบรอบ 20 ปี รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ
กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ครบรอบ 20 ปี รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ
25 ตุลาคม 2017
กิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง
กิจกกรมปลูกต้นดาวเรืองและแปรเป็นรูปเลข9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
30 ตุลาคม 2017
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ต้อนรับนายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และคณะฯ ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 และเยี่ยมชมอาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการใหม่ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์