รู้จักโรคไบโพลาร์
15 มิถุนายน 2016
หยุดเหล้า อย่าหักดิบ เริ่มมีอาการ รีบพบแพทย์ แจ้งให้ชัดว่า หยุดเหล้า
25 กรกฎาคม 2016

7 วิธีสังเกตอย่างไรว่าใครติดสุรา

ผู้ที่มีแนวโน้มจะติดสุรา ที่คาดว่าในที่สุดจะต้องส่งมารักษานั้นยังมีอยู่มาก ควรร่วมกันตั้งข้อสังเกตดูว่า
ผู้ที่ดื่มสุราที่อยู่ใกล้ชิดท่าน เริ่มติดสุราหรือยัง โดยดูว่ามีอาการ 3 ใน 7 อย่างดังต่อไปนี้หรือไม่

1. ต้องเพิ่มปริมาณการดื่มมากขึ้นจึงจะได้ฤทธิ์เท่าเดิม
2. มีอาการทางร่างกายเมื่อไม่ได้ดื่ม
3. ควบคุมการดื่มไม่ได้
4. มีความต้องการอยู่เสมอที่จะเลิกดื่มหรือพยายามหลายครั้งแล้วแต่ไม่สำเร็จ
5. หมกมุ่นกับการดื่มหรือการหาสุรามาดื่ม
6. มีความบกพร่องในหน้าที่การงานหรือการพักผ่อนหย่อนใจ
7. ยังคงดื่มอยู่ทั้ง ๆ ที่มีผลเสียเกิดขึ้นแล้ว
ถ้าพบอาการ 3 ใน 7 อย่างแน่นอนแล้ว อย่านิ่งนอนใจ ขอคำปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง

นายแพทย์ปริทรรศ ศิลปกิจ
นายแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลสวนปรุง