5 กุมภาพันธ์ 2018

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัขกร จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 -12 กุมภาพันธ์ 2561
30 สิงหาคม 2018

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 14 กันยายน 2561
3 พฤษภาคม 2019

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร (15 – 23 พ.ค. 62)

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัขกร จำนวน 1 อัตรา