ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง


    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน


      ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับงานพัสดุ