สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟท์
21 เมษายน 2023
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2566
11 พฤษภาคม 2023
ประกาศขายพัสดุชำรุด
แชร์ไปที่...

ประกาศขายพัสดุชำรุด

ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนรินทร์ มีความประสงค์จะทำการจำหน่ายพัสดุของโรงพยาบาลฯ จำนวน 109 รายการ โดยวิธีการขายทอดตลาดตามรายละเอียดที่แนบ