(9 พ.ค. 65) ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
9 พฤษภาคม 2022
(2 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย)
2 มิถุนายน 2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2565
แชร์ไปที่...

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ (เดือนเมษายน 2565)