ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนธันวาคม 2564
3 มกราคม 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมกราคม 2565
28 มกราคม 2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564
แชร์ไปที่...

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ (เดือนธันวาคม 2564)