สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564
20 เมษายน 2021
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถแผนกผู้ป่วยใน
3 พฤษภาคม 2021

จำนวน 5 เครื่อง นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จำกัด

แชร์ไปที่...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ

ตามที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 5 เครื่อง นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 470,000.00.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)