ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโครงคลุมโรงกรองน้ำประปา
11 เมษายน 2021
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
20 เมษายน 2021

จำนวน 1 เครื่อง นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บรษัท อินโนเวชั่นส์ จำกัด

แชร์ไปที่...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด พร้อมระบบวิเคราะห์ผล (EKG)

ตามที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด พร้อมระบบวิเคราะห์ผล (EKG) จำนวน 1 เครื่อง นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บรษัท อินโนเวชั่นส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 230,000.00.- บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)