ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจวัดความเครียดและสุขภาพของหลอดเลือด
10 พฤศจิกายน 2020
coronavirus COVID-19.
ตรงไหนในโรงพยาบาล ที่พบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในระดับสูง?
18 พฤศจิกายน 2020

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์...

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมระบบดิจิตอล

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมระบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 700,000.- บาท

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5621 9424 ในวันและเวลาราชการ