ความสัมพันธ์ของโรคซึมเศร้ากับฤดูกาล
27 ตุลาคม 2020
ประกาศ เรื่อง การทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลฯ นานเกิน 10 ปี
28 ตุลาคม 2020

คุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วม ?

ปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณ์เมื่อประสบภัยพิบัติ ในแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันออกไป แต่ย่างไรก็ตามการแสดงออกทางอารมณ์และจิตใจที่พบบ่อยได้โดยทั่วไป ได้แก่

 1. ตกใจและไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นจริง
 2. รู้สึกเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจ
 3. มีความยุ่งยากในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ
 4. หงุดหงิดง่ายเป็นประจำ
 5. ขัดแย้งหรือโต้เถียงกับคนครอบครัวและเพื่อนฝูงมากขึ้น
 6. มีความรู้สึกโกรธ รู้สึกผิด เศร้า มึนงง เหงา กังวลใจและอารมณ์แปรปรวนง่าย
 7. มีปัญหาในการพักผ่อน นอนหลับ
 8. มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่องการรับประทานอาหาร การดื่มเหล้า หรือการสูบบุหรี่
 9. ไม่มีสมาธิจอจ่อในการทำกิจกรรมต่าง ๆ
  ทั้งนี้ระยะเวลาที่มีพฤติกรรม/อาการดังกล่าวของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันออกไป และมักจะมีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของเหตุการณ์

สิ่งที่คุณควรทำ 
ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำง่ายๆที่จะช่วยให้คุณ ยังคงรักษาสุขภาพจิตที่ดีไว้ได้

 1. ดูแลความปลอดภัยตัวเองและครอบครัว หาที่พักที่ปลอดภัย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณและครอบครัวมี หรือได้รับการช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
 2. อดทนกับตัวเองและผู้คนแวดล้อม การปรับสภาพจิตใจให้เข้าสู่ภาวะปกติอาจต้องใช้เวลาให้เวลากับตัวเองในการเสียใจกับสิ่งที่ได้สูญเสียไปและ ทำใจให้ยอมรับว่าทุกคนต่างอยู่ในภาวะเครียดต้องการเวลาในการปรับสภาพจิตใจให้เข้าสู่ภาวะปกติ
 3. หลีกเลี่ยงหรือจำกัดการติดตามข่าวสาร การติดตามข่าวภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากสื่อต่าง ๆ มากเกินไป จะทำให้ยิ่งเครียดมากขึ้น
 4. ดูแลสุขภาพร่างกาย พยายามคงไว้ซึ่งกิจวัตรที่เคยทำตามปกติ รวมถึงการับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย ล้างมือเป็นประจำ พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอและดื่มน้ำสะอาดมาก ๆ หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่และการใช้สารเสพติด
 5. ผ่อนคลายตัวเอง หาเวลาและพบปะพูดคุยกับเพื่อน ๆ และสมาชิกในครอบครัว ควรให้เวลาตัวเองและคนอื่น ๆ ได้มีโอกาสอยู่ตามลำพังบ้างตามสมควร
 6. หาช่องทางระบายความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้น ผ่อนคลายความทุกข์ใจจากความสูญเสียที่เกิดโดยการพูดคุยกับเพื่อน สมาชิกในครอบครัว หรือใช้วิธีการเขียนระบายความรู้สึกลงในสมุดบันทึก หรือไดอารี่
 7. หลีกเลี่ยงการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การตัดสินใจในบางเรื่องในช่วงนี้อาจไม่เหมาะสม เช่น การเปลี่ยนงานอาจทำให้เกิดความเครียด ความทุกข์ใจเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
 8. มองโลกในแง่บวกเข้าไว้ ย้ำเตือนตนเองให้นึกถึงความสำเร็จที่เคย สามารถก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในอดีตมาได้
 9. ฝึกให้มีสติรับรู้กับปัจจุบัน คุณสามารถตัดวงจรความคิดที่เป็นทุกข์  โดยการเบี่ยงเบนความสนใจมาที่ร่างกายแทน เช่น การรับรู้ลมหายใจเข้า-ออก การเคลื่อนไหวร่างกายในอิริยาบถต่าง ๆ ได้แก่ ยืน เดิน นั่ง นอน เป็นต้น
 10. แสวงหาแหล่งสนับสนุนช่วยเหลือ หากจำเป็นอย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือในพื้นที่ เพื่อได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องในการฟื้นฟูสภาพจิตใจ

แหล่งที่มา : www. dailynews.co.th, www. texashelp.tamu.edu, www. assets.publishing.service.gov.uk, www. aphagetready.org, www. redcross.org

ขอบคุณภาพประกอบจาก www.freepik.com