1 รับ 4 ให้ กำลังใจที่อยู่ใกล้ตัว
25 กันยายน 2020
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2563
8 ตุลาคม 2020
แชร์ไปที่...

(25 ก.ย. 63) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงฯ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

ตามประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา ซึ่งโรงพยาบาลฯ ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามไฟล์แนบนี้

ทั้งนี้โรงพยาบาลฯ จะมีหนังสือแจ้งวันมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สำหรับผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ลำดับที่ 1