ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออาหารผู้ป่วยใน (สามัญ)
9 กันยายน 2020
(23 ก.ย. 63) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
23 กันยายน 2020

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ หจก.ป.ชุรพล ...

แชร์ไปที่...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารผู้ป่วยในสามัญ

ตามประกาศ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เลขที่ 7/2564 ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารผู้ป่วยใน (สามัญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ หจก.ป.ชุรพล (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)