ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
3 กันยายน 2020
ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออาหารผู้ป่วยใน (สามัญ)
9 กันยายน 2020
แชร์ไปที่...

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย)

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) โดยได้รับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้วนั้น

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามไฟล์เอกสารแนบ

ทั้งนี้โรงพยาบาลฯ จะมีหนังสือแจ้งวันมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างฯ สำหรับผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ลำดับที่ 1 ต่อไป