ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
3 กันยายน 2020
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
8 กันยายน 2020
แชร์ไปที่...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ตามไฟล์แนบนี้