(25 ส.ค. 63) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย)
25 สิงหาคม 2020
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
3 กันยายน 2020
แชร์ไปที่...

(2 ก.ย. 63) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครังที่ 1 ตำแหน่งนักประชามสัมพันธ์ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน สมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตามไฟล์แนบนี้