(25 ส.ค. 63) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
25 สิงหาคม 2020
(2 ก.ย. 63) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
2 กันยายน 2020

(25 ส.ค. 63) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย)

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ตามไฟล์แนบนี้