ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ด้วยสังคมสมานฉันท์
22 กรกฎาคม 2020
ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
10 สิงหาคม 2020

ประกาศรับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) 1 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารอิฎฐารมย์ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 21 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ