(13 ธ.ค. 62) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
13 ธันวาคม 2019
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562
2 มกราคม 2020

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์