(25พ.ย.2562)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
25 พฤศจิกายน 2019
(2 ธ.ค. 62) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (นักสังคมสงเคราะห์)
2 ธันวาคม 2019
แชร์ไปที่...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ฯ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะตามไฟล์ที่แนบมานี้