(5 พ.ย. 2562) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
5 พฤศจิกายน 2019
(25 พ.ย. 2562) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
25 พฤศจิกายน 2019
แชร์ไปที่...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ตำแหน่ง นักวิเคราห์นโยบายและแผน , นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกระทรวง ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ฯ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะตามไฟล์ที่แนบมานี้