(19 ส.ค. 62) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า
19 สิงหาคม 2019
การรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ
5 กันยายน 2019

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แชร์ไปที่...

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สนใจต้องยื่นข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. สามารถอ่านละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ