(28 มิ.ย. 62) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
28 มิถุนายน 2019
(19 ส.ค. 62) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
19 สิงหาคม 2019

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยสามัญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แชร์ไปที่...

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยสามัญ

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยสามัญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สนใจต้องยื่นข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. สามารถอ่านละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ