รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง
30 พฤศจิกายน 2018
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2561
25 ธันวาคม 2018
แชร์ไปที่...

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี และเปิดนิทรรศการสัปดาห์สุขภาพจิต ประจำปี 2561

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นพ.ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร ต้อนรับนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้บริหารฯ พิธีเปิดนิทรรศการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2561 “เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี” กิจกรรมทำแบบทดสอบ Check list ติดเกม ให้ความรู้เรื่องโรคติดเกมและสุขภาพจิตทั่วไป และร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2561 ณ วัดท่าตะโก (ม) อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์