กิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2561
30 พฤศจิกายน 2018
รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี และเปิดนิทรรศการสัปดาห์สุขภาพจิต ประจำปี 2561
30 พฤศจิกายน 2018
แชร์ไปที่...

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ นำทีมบุคลากรร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยเชิญชวนสวมเสื้อโครงการหมอชวนวิ่ง และรับทีมนักวิ่งส่งมอบคฑาแพทยสภา ณ บริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (เส้นสายเอเซีย) ถึงจังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน ให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ