ประกาศการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
24 พฤศจิกายน 2018
รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง
30 พฤศจิกายน 2018
แชร์ไปที่...

กิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2561

วันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน ของทุกปีคือสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2561 ภายในโรงพยาบาล ใน ประเด็น “เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี” เพื่อเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชกลุ่มวัยรุ่นและผู้ปกครอง สร้างความตระหนักรู้ เกิดความเข้าใจและนำความรู้เรื่องความเครียด การเล่นเกมที่พอดี ไปใช้ในการดูแลตนเอง และครอบครัวได้อย่างเหมาะสม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์