รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม คปสอ. ครั้งที่ 4
27 ธันวาคม 2018
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านขายอาหารภายในหน่วยงาน
9 มกราคม 2019
แชร์ไปที่...

ทีม MCATT โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินสุขภาพจิตประชาชนประจำจุดคัดกรองในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร