กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดท่าตะโก
30 มกราคม 2019
กิจกรรมอบรมฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน
30 มกราคม 2019
กิจกรรม สป.สัญจร ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
แชร์ไปที่...

กิจกรรม สป.สัญจร ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต และนายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมประชุม “ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (สป.สัญจร) ” โดย นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมฯ ณ ศูนย์ประชุมเจ้าพระยาคอนเวนชั่นฮอลล์ – ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์