กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อ.ลาดยาว
30 มกราคม 2019
กิจกรรม สป.สัญจร ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
30 มกราคม 2019
กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดท่าตะโก
แชร์ไปที่...

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดท่าตะโก

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 แพทย์หญิงณัฐชยาภรณ์ วัฒนธรรมรักษ์ พร้อมด้วยบุคลากรสหวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาประชาชน ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต จัดนิทรรศการให้ความรู้ ประเมินโรคติดเกม กระตุ้นพัฒนาการเด็ก และเซียมซีความสุข โดยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดท่าตะโก ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์