ประกาศขยายเวลาการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
28 สิงหาคม 2018
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน (แผนกผู้ป่วยนอก)
30 สิงหาคม 2018
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน (แผนกผู้ป่วยนอก)
แชร์ไปที่...

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน (แผนกผู้ป่วยนอก)

ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน (แผนกผู้ป่วยนอก) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลาง เอกสารดาวน์โหลดตามลิ้งค์ที่แนบ