ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน (แผนกผู้ป่วยนอก)
29 สิงหาคม 2018
ประกาศรายงานขอซื้อขอจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน (แผนกผู้ป่วยนอก)
30 สิงหาคม 2018
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน (แผนกผู้ป่วยนอก)
แชร์ไปที่...

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน (แผนกผู้ป่วยนอก) ด้วยวิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,343,000.00 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้