ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด
13 กุมภาพันธ์ 2019
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนตุลาคม 2561)
13 กุมภาพันธ์ 2019

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณ 729,000.- บาท

แชร์ไปที่...

แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณ 729,000.- บาท