ทีม MCATT ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์
31 ธันวาคม 2018
กิจกรรม “ผู้อำนวยการพบบุคลากร” ประจำเดือน มกราคม 2562
30 มกราคม 2019

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก และยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานสารบรรณ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ (ใหม่) ในวันและเวลาราชการ

ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านขายอาหารภายในหน่วยงาน เพื่อจัดจำหน่ายอาหารให้แก่บุคลากร ผู้มารับบริการ และบุคคลภายนอก ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก และยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานสารบรรณ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ (ใหม่) ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม