ประกาศขยายเวลาการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
14 กันยายน 2018
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียนครั้งที่ 1 และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ
26 กันยายน 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการพัสดุ

แชร์ไปที่...

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม