รับสมัครนักกิจกรรมบำบัด
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
18 กรกฎาคม 2018
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน (แผนกผู้ป่วยนอก)
29 สิงหาคม 2018

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2561 ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 14 กันยายน 2561

แชร์ไปที่...

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2561  นั้น ทางโรงพยาบาลฯได้ขยายเวลาการเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 17 กันยายน 2561  ผู้สนใจสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารอำนวยการ (หลังใหม่)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม