รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งช่างฝีมือ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
25 มิถุนายน 2018
ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
18 กรกฎาคม 2018
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เพื่อปฏิบัติที่โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
แชร์ไปที่...

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีในลำดับของแต่ละตำแหน่งต่อไปนี้

  1. ลำดับที่ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายช่างไฟฟ้า นายช่างเทคนิค นายช่างเครื่องกล เจ้าพนักงานเวชสถิติ
  2. ลำดับที่ 1 – 2 ตำแหน่งพนักงานบริการ
  3. ลำดับที่ 1 – 8 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ที่โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น.

ดูเอกสารคลิก