ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการ 19 อัตรา
8 มิถุนายน 2018
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งช่างฝีมือ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
25 มิถุนายน 2018
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป
แชร์ไปที่...

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายช่างไฟฟ้า นายช่างเทคนิค นายช่างเครื่องกล เจ้าพนักงานเวชสถิติ พนักงานบริการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 19 อัตรา

ดูเอกสารคลิก