ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
8 พฤษภาคม 2018
ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการ 19 อัตรา
8 มิถุนายน 2018
แชร์ไปที่...

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการเข้ารับการประเมิน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก