ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ
27 กุมภาพันธ์ 2018
นิทรรศการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์” เดือนกุมภาพันธ์ 2561
28 กุมภาพันธ์ 2018
กิจกรรม “สวท.สัญจร สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด”
แชร์ไปที่...

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ FM 93.25MHz จัดนิทรรศการกิจกรรม “สวท.สัญจร สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการช่วยกันยุติสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดและนำความสงบสุขกลับสู่สังคมไทย อย่างยั่งยืน กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์