กิจกรรม “สวท.สัญจร สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด”
28 กุมภาพันธ์ 2018
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
22 มีนาคม 2018
นิทรรศการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์” เดือนกุมภาพันธ์ 2561
แชร์ไปที่...

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่จัดนิทรรศการโครงการหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านปางชัย ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์