โครงการเสริมสร้างพลังใจให้แก่ครอบครัวและผู้ติดสารเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช
30 มีนาคม 2018
ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร วันที่ ๒๑ – ๒๓ มีนาคม  ๒๕๖๑ ณ. ห้องประชุมโรงแรม เดอะ พาราดิโซ่ เจเค ดีไซน์
3 เมษายน 2018
แชร์ไปที่...

กลุ่มภารกิจทางการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนบันทึกทางการพยาบาล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมในการเขียนบันทึกทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ วันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์